Zpravodaj‎ > ‎

Dramasteria 2010

přidáno: 17. 5. 2010 11:36, autor: Jan Kohout   [ aktualizováno 17. 5. 2010 12:06 ]

Čtvrtý ročník cyklu uměleckých dílen, který každoročně pořádá Okrášlovací spolek města Sušice o.s., proběhne v termínu od 5. do 10. července 2010 na ostrově Santos. Letos se na organizaci akce podílí také Tvůrčí skupina Šumák o.s., která v rámci Dramasterie otevře fotografickou dílnu. Více informací najdete v následujícím článku nebo na webu Okrášlovacího spolku. Plakát a přihlášku najdete v příloze (níže). Všichni jste srdečně zváni!

V tomto roce nabízíme 3 umělecké dílny:

1. Herecký trénink (Kontakt - Komunikace - Kooperace)

Fyzicky náročná dílna zaměřená především na pohybovou složku. Bude se snažit rozvíjet vnímání i jednání tělem, které je prvním a hlavním nástrojem i prostředkem hercovy práce. Rozvíjet přijímání a zpracování impulsů vnitřních i impulsů od partnera a vzájemnou komunikaci pohybem, hlasem, rytmem, významem... Dílna bude využívat propojování prvků tanečního a pohybového divadla s klasickými hereckými technikami.

Lektor: Jan Hnilička – Divadlo Dagmar, Karlovy Vary

2. Fotografická dílna

Nehraje roli, jaký fotoaparát fotograf používá. Fotoaparát není nástrojem sám o sobě. Nástrojem je především naše oko, mysl a cit.

Rádi se díváte na svět přes hledáček fotoaparátu? Jste nadšenci fotografie nebo jen obdivovateli pěkných snímků? Pak neváhejte! Dozvíte se například, čím vším je možné fotografovat, jaká pravidla se ve fotografii dodržují i porušují, budeme se učit od starých mistrů, ale nahlédneme i do hlavních žánrů současné fotografie. Ve fotografických dílnách si pak teorii vyzkoušíte přímo v terénu. Prostor bude také na diskuzi a vyhodnocení vzniklých snímků.

Okruhy přednášek:

Historie fotografie, tradiční techniky

Kompozice a její úskalí, výrazové prostředky

Současná fotografie, hlavní trendy, významní autoři

Fotografické dílny:

Krajina – vnímání místa v prostoru a čase

Reportáž/Dokument – lidé a dění kolem nás

Architektura – krajina vytvořená člověkem

Lektoři: členové Tvůrčí skupina Šumák o.s. Případné další informace získáte na stránkách www.sumak.eu.

3. Dílna činohry

Tato dílna je určena absolventům minulých ročníků. Pokusíme se, obdobně jako v loňském roce, nastudovat v krátkém čase komedii pro pobavení veškerého osazenstva. Naší metou bude zdolání hry „Po všem hovno, po včelách med“ principála Ořechovského divadla Vlastimila Pešky.

Lektoři: M. Naglmüllerová, B. Skrbková

Zkoušky všech dílen proběhnou v případě dobrého počasí v prostoru ostrova Santos, v případě nepříznivého počasí ve Smetanově sále Gymnázia v Sušici a v prostorách ZUŠ Fr. Stupky.


Závěrečný program proběhne na Santosu v odpoledních a večerních hodinách v sobotu 10. července. Na závěr večera je připraveno hudební vystoupení k tanci i poslechu.

Kurzovné pro dospělé 1 000 Kč. Kurzovné pro mladistvé 200 – 500 Kč ( podle výběru dílny). V případě potřeby zajistíme dospělým frekventantům ubytování v chatové osadě LUH (cena 150 Kč za noc). Za mladistvé musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Přihlášky do jednotlivých dílen zasílejte na adresu nagl@post.cz nejpozději do 30. června 2010. V případě žádosti o nocleh nejpozději do 25. června 2010.

ċ
Dramasteria,Plakát.pdf
(59k)
Jan Kohout,
17. 5. 2010 12:06
ĉ
Jan Kohout,
17. 5. 2010 12:06