Zpravodaj‎ > ‎

Historický rukopis

přidáno: 18. 6. 2009 4:35, autor: Jan Kohout
Nahlédnutí do tajuplné historie Šumáku podává v následujícím článku novopečený inženýr Honza Milnařík. K poutavému čtení připojil autor neméně zajímavý historický rukopis. Totiž zápis první schůzky vznikajícího (tehdy ještě bezejmenného) sdružení.

Vážení přátelé,
dovolte mi abych Vám představil naši kreativní společnost.

Naše fotografická činnost začala ještě před založením tvůrčí skupiny Šumák. Dva dobrovolníci fotografové vytvořily kolem roku 2008 kulturní duo pod názvem VOMIL. Toto slovní spojení vzniklo z příjmení Vošalík, Milnařík. A dosti přesně vystihovalo naší tvorbu.
    Toť bylo to plodné duální období. Všichni se činili a postupovali sedmimílovými kroky kupředu. Rozvinula se spolupráce s dalšími institucemi a z uspořených peněz se podařilo zakoupit temnou komoru, která byla uložena v kisně velkých rozměrů. Byla vybavena zvětšovákem Opemus II, miskou na vývojku, spínacími hodinami, žárovkou červené barvy, kladivem a kusem gumové hadice. Čas plynul ve výparech chemikálií rychle a příjemně. Dostavily se i úspěchy s vyvoláním fotografie. Poté co z nás vyprchaly těkavé chemikálie, vrátil se nám čich a opět jsme si zvykli na denní světlo, jsme se rozhodli o rozšíření našich řad. Nechtěli jsme si nechat naše zážitky pro sebe.
     Naše početné duo expandovalo o dalšího člena. Vytvořili jsme trio... Veronika Vlková, Jan Vošalík a Jan Milnařík. Čekalo nás spoustu práce s přípravou půdy pro vstup na sušickou scénu. S příchodem dalšího člena, podzimu a úrody švestek bylo rozhodnuto. Naší expanzi nelze zastavit. Došlo k Založení. Nejprve ústní formou a po několika měsících i oficiální písemnou. Vzniklo občanské sdružení tvůrčí skupina Šumák. Byly sepsány stanovy našeho klubu a do skupiny přibylo několik dalších odvážných. Na tomto místě bych rád poděkoval těm všem, kteří na Založení strávili svůj čas.
     V současné době je náš klub dosti početný a velmi bohatý. Bohatý na zkušenosti, nápady a tvorbu jednotlivých členů. Jsou zde zastoupeny špičkové mozkové kapacity, kreativní a tvůrčí osobnosti ze Sušice a okolí, kteří pro vás budou připravovat kulturní činnosti.

Stále hledáme další členy do našich řad. V době budoucí pro vás připravíme několik nových možností pro realizaci.

Tímto bychom rádi apelovali na všechny, kteří mohou přispět aby neváhali. Chceme tak založit podhoubí pro ty z vás, kteří se chtějí zúčastnit dění. Vždyť trochu toho talentu má přece každý ...

Pokud patříte k těm šťastnějším a vaše domácnost je již elektrifikována, a pokud máte možnost využití computeru a internetu, sledujte naše webové stránky www.sumak.eu. Pokud nejste zastánci počítačové komunikace, pojďte se s námi setkat osobně.

Výhledy do budoucna: Doufáme, že nás jednoho dne bude alespoň 21 to bychom mohli vytvořit rovnostranný trojúhelník.
Dále:
- podpora fotografické tvorby dotýkající se všech odvětví fotografie;
- rozvoj znalostí v daném oboru;
- výměna zkušeností mezi jednotlivými členy;
- propagace a prezentace fotografické tvorby;
- fotografické mapování života a krajiny;
- popularizace fotografie;
- realizace a rozvoj členů.
Další tvůrčí činnosti: literární tvorba, malba, hry a schůze

Nehleďte na stylistickou či gramatickou stránku věci... nám o myšlénku se jedná!

Váš Honza Milnařík
ą
Jan Kohout,
18. 6. 2009 4:50